Dva světy

Jaké informace dostávají čtenáři různých názorových a informačních bublin? Pomocí tohoto nástroje můžete do jejich světů nahlédnout a porovnat je. Google totiž nabízí možnost vytvořit si vlastní vyhledávač pro předem definovaný seznam stránek. Díky tomu je možné porovnat, jaké články se objeví ve výsledku vyhledávání pomocí týchž klíčových slov na různých typech serverů. Níže jsem připravil dva různé vyhledávače. Jeden hledá na stránkách, které by bylo možné označit jako oblíbené většinovým publikem, ten druhý pak v médiích, která mají v oblibě spíše lidé požadující radikální alternativu ke stávajícímu systému. Seznam obou skupin webů byl vytvořen podle této metodologie s aktualizovanými daty.

Vždy se najdou servery, které jsou na pomezí mezi oběma světy. V našem seznamu jsou to Parlamentní listy a Týden, ty tvoří pomyslný most mezi různými publiky. Nicméně o něco více u nich převažuje právě publikum anti-systémové a proto jsem je zařadil právě tam.

Pro začátek zkuste třeba dát do obou políček vyhledat slova jako Berlín nebo Putin.

Josef Šlerka (josef.slerka@nfnz.cz)

Svět spíše většinového publika

Svět spíše anti-systémového publika